Zarząd Oddziału
 

Prezes Zarządu Oddziału

prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch

Wiceprezes Zarządu Oddziału d/s kolei

inż. Stanisław Wietrzyński

Wiceprezes Zarządu Oddziału d/s współpracy z Uczelniami

inż. Jerzy Jóźwik

Wiceprezes Zarządu Oddziału d/s drogownictwa

mgr inż. Marek Czyż

Wiceprezes Zarządu Oddziału ds. transportu samochodowego

dr inż. Sławomir Olszowski

Wiceprezes Zarządu Oddziału ds. współpracy z Samorządem

mgr inż. Jan Solski

Sekretarz Zarządu Oddziału

mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz

Z-ca Sekretarza Zarządu Oddziału

mgr inż. Wirginia Sztąberek

Skarbnik Zarządu Oddziału

mgr inż. Elżbieta Zembrzuska

Członek Zarządu Oddziału

mgr inż. Jan Lachor

Członek Zarządu Oddziału

mgr inż. Anna Różycka

Członek Zarządu Oddziału

inż. Andrzej Piekarski

Członek Zarządu Oddziału

inż. Kazimierz Mitak

Członek Zarządu Oddziału

mgr inż. Anna Karwicka

Członek Zarządu Oddziału

Anna Kołton-Bujak

Członek Zarządu Oddziału

mgr inż. Andrzej Grobicki

Z-ca Członka Zarządu Oddziału

prof. dr hab. inż. Marcin Chrzan

Z-ca Członka Zarządu Oddziału

Andrzej Jasik

Komisja Rewizyjna
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

mgr Barbara Starnawska

Członek Komisji Rewizyjnej

mgr inż. Andrzej Rodzik

Członek Komisji Rewizyjnej

Teresa Wołos

Z-ca Członka Komisji Rewizyjnej

mgr inż. Czesław Czerski

Z-ca Członka Komisji Rewizyjnej

mgr inż. Zdzisław Cieślik